Elamisvõimalused tudengiteleTartus ja Viljandis

10 üliõpilaselamut - 1500 tuba - 3200 kohta

Esmakursuslastele

Tartu Ülikooli vastu võetud üliõpilased saavad kohataotlust esitada alates 18.07.2019 kell 9.00.

Olümpiaaditulemuse või cum laude lõpetanuna eritingimustel ülikooli vastu võetud üliõpilased saavad kohataotluse esitada 08. – 12.07.2019. Hiljem on võimalus kohta taotleda teiste üliõpilastega samadel alustel.

Kohtade vähesuse tõttu ei pruugi kohataotleja esimesele elamu eelistusele kohapakkumist saada. Kui esimesena eelistatud elamus enam kohti ei ole, pakume võimalusel kohta üliõpilaselamusse, mis on kirjas järgmise eelistusena jne. Teist kohapakkumist ei ole kahjuks kohtade nappuse tõttu esmakursuslaste perioodil võimalik teha.

Top