Elamisvõimalused tudengiteleTartus ja Viljandis

10 üliõpilaselamut - 1500 tuba - 3200 kohta

KKK

Kuidas saan üürilepingut digitaalselt allkirjastada?

Üürilepingu digitaalseks allkirjastamiseks tuleb läbida alljärgnevad 3 etappi kohataotlusele tehtud pakkumise kehtivusaja jooksul:

Tasuda tagatisraha majale ja kohamäärale vastavalt (100 EUR/koht renoveerimata üliõpilaselamus; 150 EUR/koht renoveeritud üliõpilaselamus) MTÜ Tartu Üliõpilasküla arveldusarvele EE112200221019557381, viitenumber 311001100119. Selgituseks üürniku nimi ning pakutud koht (piisab majast, aga võib lisada ka toa nr).

Kui tagatisraha on laekunud, saadame Teile tasumisele järgneva tööpäeva jooksul digidoc konteineris üürilepingu koos selle lisadega. Kogu konteiner tuleb üürniku poolt 3 tööpäeva jooksul ID kaardiga digitaalselt allkirjastada ning tagasi saata.

Allkirjastame Teie poolt juba allkirjastatud üürilepingu koos selle lisadega ning saadame Teile tagasi.

Kui kõik kolm etappi läbitud, võite alates kuupäevast, mil Teie üürileping kehtima hakkab, oma majast võtmed küsida ning üliõpilaselamusse sisse kolida.

Kui tean, et asun õppima Tartu Ülikoolis – millal võin kohataotluse ära täita?

Üliõpilasküla pakub majutust eelisjärjekorras Tartu Ülikooli üliõpilastele.

Tartu Ülikooli vastu võetud üliõpilased saavad kohataotlust esitada 18.07.2017 kuupäeva saabumise hetkest (alates südaööst).

Eritingimustel ülikooli vastu võetud üliõpilased saavad kohataotlust esitada 04. – 09.07.2017. Hiljem on võimalus kohta taotleda teiste üliõpilastega samadel alustel.

Kas vabu kohti/tube kusagil on? Kas saame koha nt septembriks?

Kui olete Tartu Ülikooli tudeng ning soovite kohta ükskõik millises majas, on suur tõenäosus, et Teile tehakse pakkumine suhteliselt kiiresti (välja arvatud juuli lõpp, august, september).

Kui olete vanema kursuse tudeng ja esitate kohataotluse ning märgite elamaasumise kuupäevaks näiteks augusti lõpp/september, siis nimetatud perioodil vabu kohti ilmselt kohe pakkuda ei ole.

Esmakursuslastel on võimalik kohta taotleda ja üürileping sõlmida suvel, määrates elama asumise kuupäevaks 25.08.

Kui on kindel soov sügisel üliõpilaselamus elada, siis peaks esmakursuslane kohataotluse esitama ja üürilepingu sõlmima kohe pärast esmakursuslastele määratud tähtaja saabumist ning vanema kursuse tudeng enne esmakursuslaste perioodi.

Mida tähendab see kui olen järjekorras nt 495-s?

Kohataotlused on ühtses järjekorras sõltumata taotluste sisust. Seega ei tähenda taotluse järjekorranumber ilmtingimata seda, et kõik taotlused enne Teid peaksid saama rahuldatud. Kui Teie sooviks on saada koht ükskõik millises majas, aga enne Teid on ridamisi taotlusi näiteks vaid ühekohalistele tubadele, siis üksiku koha vabanemisel tehakse pakkumine just Teile vaatamata sellele, et enne Teid on veel paljud avaldused rahuldamata.

Kuidas täita kohataotlust kui soovime sõbrannaga elama asuda kahekesi ühte tuppa?

Mõlemal tuleb täita kohataotlus, märkides sinna, et soovite 1 kohta 2-kohalisest toast ning alalõiku „Muud kommentaarid“ tuleks märkida selle inimese ees- ja perekonnanimi, kellega Te tuba jagada soovite. Kohapakkumisi tehes püüame esitatud toanaabrisoove arvestada. Kui Te esitate oma toanaabrisoovi alles lepingut sõlmima tulles, siis ei pruugi enam olla võimalik ümberpaigutusi teha.

Kui pikad on ühekohaliste tubade järjekorrad?

Üliõpilasküla haldab kokku ligi 3200 kohta, neist vaid sadakond on ühekohalised toad. Ühekohaliste tubade nõudlus on suur, neid vabaneb aga harva. See tingib asjaolu, et ühekohalise toa saamine võib aega võtta ligikaudu aasta-poolteist. Seega võiks esmalt taotleda kohta toas (või siis kohtade olemasolul ka tervet kahekohalist tuba) ning kui koht olemas, on aega oodata sobivama toa vabanemist.

Kuidas saan esitatud kohataotlust muuta?

Kui soovite kohtaotlust muuta (lisada või eemaldada taotluselt soovitavat üliõpilaselamut, muuta kuupäeva, millal soovite üliõpilaselamusse kolida vms), siis saatke vastavasisuline e-kiri aadressile info@campus.ee ja me teeme vastava muudatuse ilma, et kohataotluse positsioon järjekorras muutuks. Kui teete ise e-kylas uue kohataotluse, siis liigub see järjekorra lõppu.

Kas saan kodulehel kohataotlust mitu korda teha?

Kui Te olete juba korra kodulehel avalduse täitnud, on Teie isiklik konto e-kylas loodud ning seejärel saate uusi taotlusi lisada vaid e-kylas. Kui olete unustanud oma e-kyla kasutajatunnuse ja parooli, siis saate uue parooli küsida saates meili oma nime ja isikukoodiga aadressile info@campus.ee.

Kas võib mitu kohataotlust järjekorras olla?

Korraga saab järjekorras olla vaid üks kohataotlus, kuid taotlusesse võib märkida mitu üliõpilaselamut ning kommentaaride lahtrisse saab lisada täpsustusi, nt soovitava toanaabri nime. Nii saame kohta pakkuda eelistusjärjekorras teisel kohal olevasse üliõpilaselamusse, kui esimesena eelistatud majas enam kohti ei ole. Kui märgite kohataotlusesse vaid ühe üliõpilaselamu, on tõenäosus, et koht just seal vaba on, oluliselt väiksem.

Kas aegunud avaldust saab taastada?

Kohataotlus kehtib 30 päeva ning kui Te oma taotlust selle aja jooksul ei pikenda, kustutatakse aegunud taotlus järjekorrast. Aegunud taotlust taastada ei ole võimalik, soovi korral võite esitada uue taotluse.

Kas üliõpilaselamusse on võimalik kohta taotleda ka siis, kui ei õpi Tartu Ülikoolis?

Vabade kohtade nappuse tõttu saame õppeaasta alguses kohti pakkuda vaid Tartu Ülikooli tudengitele. Kohta taotleda võivad ka teiste koolide tudengid, kuid kohti saame neile pakkuda alles siis, kui esmane Tartu Ülikooli tudengite kohataotluste vajadus on rahuldatud.

Kui olen kohataotluse ära saatnud, kas siis on mulle soovitav koht broneeritud ja võin sügisel üliõpilaselamusse tulla?

Ainult kohataotluse esitamisest ei piisa. Kohataotlustele vastame meili teel, seega olge äärmiselt tähelepanelik oma taotluse täitmisel, et Teie andmed oleksid õigesti sisestatud. Kõik, kes on saanud üliõpilaselamusse koha või toa, saavad pakkumisteate ja peavad teates määratud tähtaja jooksul sõlmima üürilepingu ning tasuma tagatisraha. Tagatisraha suurus renoveeritud majas 100 EUR koht, vanas majas 50 EUR koht. Lepingu tühistamisel enne selle jõustumist tagatisraha ei tagastata. Üürilepinguid sõlmitakse tööpäevade vastuvõtuaegadel üliõpilasküla majutusosakonnas, Narva mnt 25. Täiendav info üürilepingu kohta siit.

Mulle tehti pakkumine ning ma võtsin selle vastu. Mis ma edasi tegema pean?

Kui olete pakkumise vastu võtnud, siis Te seda pakkumist oma taotluse juures enam ei näe ning taotlus on saanud staatuse “broneeritud”. Vaid pakkumise vastu võtmisest aga siiski ei piisa – Teil tuleb ka pakkumisteates määratud tähtaja jooksul (7 päeva pakkumise tegemise hetkest) üürileping sõlmida.

Kas tubades on mööbel olemas? Kas kõik tekid ja padjad, potid, pannid, taldrikud, kahvlid peab ise kaasa võtma?

Renoveeritud majades on kõik vajaminev mööbel olemas – iga elaniku jaoks on voodi, kirjutuslaud, tool, riiulid, riidekapp ning köögis on pliit, külmkapp, valamu ja köögimööbel. Üürnike enda korraldada on kõik muu – kardinad, vaibad, tekid, padjad, koristustarbed, nõud, veekeetjad, rösterid jne. Samas võiks kogu inventari ostmisega veidi oodata. Esmalt võiks kokku saada oma uute toa- ja korterinaabritega ning vaadata üle olemasolev varustus, leppida kokku kasutustingimustes ning alles seejärel vastavalt kokkuleppele vajaminevaid asju ostma hakata.

Millest arve koosneb?

Arvetel on üür jooksva kuu eest ja kommunaalteenused eelmise kuu eest. Seega lisanduvad näiteks kolimisele järgneval kuul lisaks kehtiva lepingu arvetele nimetatud arved ka lõpetatud üürilepingule. Üliõpilaskülast lahkumise korral lisanduvad samad arved lõpparvelduse käigus. Kui on mingeid kinnipidamisi (distantskaart, koristustasu vms), siis ka need. Kõik lisanduvad arved tasaarveldatakse tagatisraha arvelt ja sellest järele jäänud summa tagastatakse üürniku arvelduskontole. Lõpparveldus ja raha tagastamine toimub 15 arvelduspäeva jooksul pärast lepingu lõppemist.

Maksin arvel märgitud summa, aga e-kyla näitab, et on võlg..?

Arvete maksetähtaeg on igal arvel eraldi märgitud. Igakuistel arvetel on maksetähtajaks 24. kuupäev. Arve maksetähtajast hilisemal tasumisel lisandub makse üliõpilasküla arvelduskontole laekumise kuupäevaga  ka viivisearve.  Viivise arve kaetakse sama makse arvelt ja selles ulatuses jääb üürivõlg, millelt jätkub viivise arvestus.

Maksin arve ära, aga E-kylas näitab, et arve on maksmata..?

Arvete haldamise lehel on arvete staatus  kuni maksetähtajani “tasuda”. Maksetähtaja möödudes on tasumata või osaliselt tasumata arve staatus “maksmata” (seda ka siis, kui tasuda jäi vaid 0,01 EUR) ja võlaveerus on punasega märgitud tasumata jäänud summa. Kui arve tasutakse enne maksetähtaja möödumist osaliselt, jääb kuni maksetähtajani staatus “tasuda” viiteta arvete registri võlaveerus.

E-kyla keskkonda jõuavad laekumised makse sooritamisele järgneva tööpäeva ennelõunal.

WiFi võrgu spetsifikatsioon

Kõik Wifi tugijaamad on 802.11 a/b/g/n/ac standardiga.

2,4GHz sagedusvahemikus kasutusel olevad kanalid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
5GHz sagedusvahemikus kasutusel olevad kanalid: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165, 36+, 44+, 52+, 60+, 100+, 108+, 116+, 124+, 132+, 140+, 149+, 157+, 36E, 52E, 100E, 116E, 132E, 149E

Levinimed:
eduroam – WPA2/AES – Enterprise krüptoga
Seadistusjuhend: eduroam

Top