Elamisvõimalused tudengiteleTartus ja Viljandis

10 üliõpilaselamut - 1500 tuba - 3200 kohta

Lisateenused

Tartu Üliõpilasküla pakub elanikele majutuse kõrval lisateenuseid, mis parandavad majutuse kvaliteeti ja mugavust.

Selvepesula

Kõikides elamutes on selvepesula. Ühe pesukorra hind majaelanikule on 2 EUR. Žetooni saab soetada üliõpilaselamu halduri käest, tasu lisatakse järgmise kuu üüriarvele. Pesijal peab pesupulber endal kaasa olema.

Jalgratta hoidla

Tartu Üliõpilasküla elanikul on võimalik oma jalgratast hoida lisatasuta üliõpilaselamu jalgratta hoidlas.

Auto parkimine

Kõikide majade juures on suuremad või väiksemad parklad, kuhu üliõpilasküla üürnikud saavad oma auto tasuta parkida, kui selleks on vormistatud parkimisluba. Luba vormistatakse konkreetsele autole registrinumbri järgi, sõiduki vahetamisel tuleb ka luba ümber teha.

Raatuse 22 parkimine – Parklates parkimine on tasuline, parkimine parkimisloa alusel – kuutasu Tartu Üliõpilasküla üürnikule on 3,20 EUR. Üürniku teise auto parkimise kuutasu on 20 eurot. NB! Luba vormistatakse konkreetsele autole registritunnuse järgi.

Parkimisload

Parkimisloa saab vormistada valvelauas või e-posti teel. Selleks tuleb teada anda oma nimi ning kasutatava auto registrinumber.

NB! Parkida võib üliõpilaselamu parklas alles siis, kui parkimisluba on olemas / e-posti teel on saabunud parkimisloa taotlusele kinnitus. Külalistele parkimisluba ei väljastata.

Top