Elamisvõimalused tudengiteleTartus ja Viljandis

10 üliõpilaselamut - 1500 tuba - 3200 kohta

Üüriarvetest

Arvete haldamine toimub läbi e-kyla keskkonna. Pärast e-kylasse sisenemist vali vasakul asuvast menüüst “Lepingu haldamine”, seejärel klõpsa vastava lepingu numbrile ning vali lisandunud valikust “Halda arveid”.

NB!

  • Üüriarved jõuavad e-kyla portaali iga kuu 14. kuupäevaks või puhkepäevale eelnevaks tööpäevaks. Kui üürileping sõlmitakse pärast kümnendat kuupäeva, koostatakse arve nelja tööpäeva jooksul.
  • Üüri maksmise tähtaeg on iga kuu 24. kuupäev. Hilisemal tasumisel lisandub iga viivitatud päeva eest viivis 0,06% päevas.
  • Arve koosneb jooksva kuu põhiüürist ja eelmise kuu kommunaalteenustest.
  • Ülekandega tasumisel kirjutada selgituseks üüriarve number ja MÄRKIDA VIITENUMBER

Arvete tasumisest

Viitenumbrid muutuvad vaid seoses uue üürilepingu sõlmimisega kolimisel. Kui Teie arveid tasub teine isik, palun teatage tasujale kolimisega muutunud viitenumber.

Arvete panga kaudu tasumisel on vajalik kasutada arvetel märgitud viitenumbreid. Vastasel korral ei jõua tasutud summa õigele lepingule või laekub tasuja arvelduskontole tagasi.

Pangas/sularahas maksmine

Arvete eest saab tasuda ka sularahas üliõpilasküla kontoris (Narva mnt 25) E-N 9-16, R 9-15.

Sularahamaksed arvelduvad e-kylas tasumise hetkel, panga kaudu pangasiseselt tasudes jõuab makseinfo e-kylla tasumisele järgneva tööpäeva hommikul.

Üürist arvetel

Toa üüri suurus on fikseeritud üürilepingus. Kui elanik soovib toas üksi elada, koosneb temale esitatud üüriarve toa üürist ja terve toa kommunaalteenustest. Kui elanik ei ela toas üksi oma soovi kohaselt, rakendatakse esimesel kuul üüri osas 50%-list soodustust. Kui toanaabrit ei leita ning üürnik ei soovi edaspidi tuba üksi kasutada, tuleb majutusosakonnas kirjalikult teatada ümberkolimise soovist.

Kommunaalteenustest arvetel

Kommunaalteenuste summa on igakuiselt erinev vastavalt teenuse kasutamisele majas. Maja üldkulust lähtudes arvestatakse ühe m2 soojuse ja elektri maksumus. Toa kommunaalmaksud jagatakse toa kehtivate üürilepingute vahel. Kui toas on kehtivaid üürilepinguid vaid üks, tasub seal elav elanik kogu toa kommunaalkulud. Kasutatud vee kulu jagatakse majas elavate üürnike vahel.

Saldokannetest arvetel

Saldokanne on lõpetatud lepingu saldo (võla või ettemaksu) ületoomine kehtivale lepingule. Ettemaksu saldokanne vähendab esitatud arvet saldokande võrra. Võla saldokanne suurendab esitatud arvet saldokande võrra ja ületoodud võlg tuleb tasuda uue kehtiva lepingu arve koosseisus.

Top