Hinnakiri

Teenused:
Pesu pesemine üliõpilaselamu selvepesulas tasuta
Pesu kuivatamine pesukuivatistasuta
Auto parkimine Raatuse 22 parklas15 €/kuu
Teise auto parkimine Raatuse 22 parklas30 €/kuu
Toa võtme/ läbipääsukaardi laenutamine3 €/päev
Voodipesukomplekt53 €
Kulude hüvitamise määrad:
Läbipääsukaardi asendamine üürniku poolse kaardi rikkumise, kaotamise, tagastamata jätmise korral10 €
Korteri/ toa võtme asendamine kaotamise või tagastamata jätmise korral35 €
Lukusüdamiku vahetamine võtme kaotamisel Nooruse 7, Narva 89 elamutes30 €
ATS süsteemi kontroll, kui üürnik on eemaldanud suitsanduri, selle kinni katnud või on üürniku tegevuse tõttu (suitsetamine, toas toidu valmistamine) ATS süsteem käivitunud150 €
Ruumide koristamine üürilepingu lõppemisel, kui üürnik on ruumid lepingu lõppemisel koristamata jätnud või on koristanud ebapiisavalt30 €
Üürniku tegevuse tõttu turvaekipaaži väljakutse hüvitamine35 €
WC poti ummistuse likvideerimine20 €
Duši trapi ummistuse likvideerimine20 €
Köögivalamu ummistuse likvideerimine/ puhastamine20 €
Remonti vajava pliidi puhastamine10 €
Üürniku vara hoiustamine lepingu lõppemisel5 €/päev
Maksekäsu kiirmenetluse kulud:
      riigilõiv minimaalselt45 €
      võla sissenõudmiskulud40 €