Maksin arve ära, aga E-kylas näitab, et arve on maksmata..?

Arvete haldamise lehel on arvete staatus  kuni maksetähtajani “tasuda”. Maksetähtaja möödudes on tasumata või osaliselt tasumata arve staatus “maksmata” (seda ka siis, kui tasuda jäi vaid 0,01 EUR) ja võlaveerus on punasega märgitud tasumata jäänud summa. Kui arve tasutakse enne maksetähtaja möödumist osaliselt, jääb kuni maksetähtajani staatus “tasuda” viiteta arvete registri võlaveerus.

E-kyla keskkonda jõuavad laekumised makse sooritamisele järgneva tööpäeva ennelõunal.