Maksin arvel märgitud summa, aga e-kyla näitab, et on võlg..?

Arvete maksetähtaeg on igal arvel eraldi märgitud. Igakuistel arvetel on maksetähtajaks 24. kuupäev. Arve maksetähtajast hilisemal tasumisel lisandub makse üliõpilasküla arvelduskontole laekumise kuupäevaga  ka viivisearve.  Viivise arve kaetakse sama makse arvelt ja selles ulatuses jääb üürivõlg, millelt jätkub viivise arvestus.