Ohutus

Käitumisjuhised üürnikele avarii- ja ohuolukordades

Kord aastas viime kõikides elamutes läbi evakuatsiooniõppusi. Alljärgnevalt tuletame meelde õiget käitumist olukordades, mille vastu on nimetatud õppuste käigus enim eksitud.

Vajadusel viivitamatu evakueerumine

Evakueerumise vajadusel ärge viivitage. Jätke pooleli olev toidu valmistamine katki, lülitage pliit välja, sulgege toas aken ning evakueeruge. Selle käigus andke võimalusel ka naabritele ohuolukorrast hõigates ja ustele koputades märku. Ärge lukustage evakueerumise käigus uksi, kuna päästemeeskond peab kõik tulekahju piirkonnas olevad ruumid üle kontrollima veendumaks, et puuduvad kannatanud. Kasutage alati lähimat ohutut, st suitsuvaba evakuatsiooniteed.

Soojad üleriided külmemal hooajal

Tulekahju korral võib juhtuda, et väljas tuleb oodata kauem, seega haarake evakueerudes kaasa soojemad üleriided, et mitte asjatult külmetuda.

Evakueerumisel ei tohi siseneda suitsu täis ruumi

Ärge sisenege suitsu täis ruumi, koridori või trepikotta, sest nii seate oma elu ohtu. Lisaks saab suitsu täis ruumi ukse avamise käigus põleng hapnikku juurde ja põlemine intensiivistub. Ühtlasi pääseb suits avatud ukse kaudu sinna, kus seda eelnevalt ei olnud ning nii seatakse ohtu kõik selles piirkonnas olevad inimesed.

Tuleb selgeks teha maja evakuatsiooniteed

Tutvuge üliõpilasküla teadete tahvlil ja kodulehel oleva tuleohutusjuhendi ning evakuatsiooni-skeemidega.

Tuppa lõksu jäädes tuleb endast märku anda

Kui toast või korterist ei saa suitsu või tulekahju tõttu lahkuda, siis tihendage võimalusel uks märja wc-paberi, käteräti või muu riideesemega ning minge aknale ja andke endast märku väljas viibivatele inimestele või helistage hoone personalile.

Juhinduge päästemeeskonna, turvafirma või maja personali juhistest

Elamusse võib uuesti siseneda, kui päästemeeskond on selleks loa andnud. Kui jõuate elamu juurde hetkel, mil alarmkellad töötavad ja elanikud evakueeruvad, jääge ootama ning ärge sisenege elamusse.