Üürilepingute sõlmimine uueks majutusperioodiks

Alustame üürilepingute sõlmimisega uueks üüriperioodiks 01.07.2023-30.06.2024. Lepingute sõlmimise periood kestab kuni 30. juuni 2023.

Kui 31. maiks 2023 ei ole Üliõpilasküla saanud sooviavaldust uueks üüriperioodiks lepingu sõlmimise kohta, siis lõppeb üürileping 30.06.2023 kuupäevaga.

Alates 01.07.2023 kehtivad üürihinnad, tagatisraha summad, üürilepingu tingimused ja hinnakiri on toodud Üliõpilasküla kodulehel www.campus.ee. Palume enne lepingu sõlmimist tutvuda uute üürihindade, tagatisraha summade, üürilepingu tingimuste ja teenuste hinnakirjaga. Üürnikele, kelle lepingul tagatisraha summa muutub, esitatakse lisa tagatisraha arve.

Üürilepingu uueks perioodiks sõlmime üürnikega, kes:

  • on Tartu Ülikooli, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia või Tartu Ülikooli Narva Kolledži üliõpilased ning jätkavad õpinguid 2023. aasta sügisel,
  • ei ole rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi ja sisekorraeeskirju ning kellel ei ole esinenud üürivõlgnevust ja üürimaksetega viivitamist,
  • ei oma võlgnevusi MTÜ Tartu Üliõpilasküla ees.

NB! Palume varuda kannatust, sest lepingute sõlmimise periood on väga töine ning lepingute ettevalmistamine võib võtta tavapärasest kauem aega. Lepingute sõlmimise periood kestab kuni 30. juuni 2023. Pärast lepingu sõlmimise soovist teavitamist valmistatakse üürileping ette. Kui leping on digiallkirjastamiseks valmis, saadetakse Teie e-postile sellekohane teade.

Soovin uueks perioodiks lepingut ja …