Üüriarved

Arvete haldamine toimub süsteemis E-kyla. Üüriarved jõuavad E-kyla süsteemi ja e-posti aadressile iga kuu 14. kuupäevaks või puhkepäevale eelnevaks tööpäevaks. Kui üürileping sõlmitakse, koostatakse üüriarve nelja tööpäeva jooksul.

Üüriarve tasumine

Üüriarve eest saab tasuda pangaülekandega või sularahas üliõpilasküla kontoris.

Üüri maksmise tähtaeg on iga kuu 24. kuupäev. Hilisemal tasumisel lisandub viivis 0,02% päevas.

Ülekandega tasumisel tuleb kirjutada selgituseks üüriarve number ja märkida arvel olev viitenumber. Viitenumbri märkimata jätmisel laekub summa maksja arvelduskontole tagasi. Viitenumbri valesti märkimisel ei jõua tasutud summa õigele lepingule.

Viitenumbrid muutuvad vaid seoses uue üürilepingu sõlmimisega kolimisel. Kui Teie arveid tasub teine isik, palun teatage tasujale kolimisega muutunud viitenumber.

Sularahamaksed arvelduvad E-kylas tasumise hetkel, panga kaudu pangasiseselt tasudes jõuab makseinfo E-kyla süsteemi tasumisele järgneval tööpäeval.

Üür ja kommunaalteenused

Üüriarve koosneb üürilepingus fikseeritud üürisummast ja eelneval kuul osutatud kommunaalteenustest. Kommunaalteenuste kulu jagatakse järgnevalt:

  • vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest lähtudes elanike arvust üliõpilaselamus;
  • elektri, soojusenergia (küte ja soe vesi) eest lähtudes üüritud pinna suurusest (m2).

Kommunaalteenuste summa on igakuiselt erinev vastavalt teenuse kasutamisele elamus. Toa kommunaalteenuste kulu jagatakse toa kehtivate üürilepingute vahel. Kui toas on kehtivaid üürilepinguid vaid üks, tasub seal elav üürnik kogu toa kommunaalkulud.

Saldokanne

Saldokanne on lõpetatud üürilepingu saldo (võla või ettemaksu) ületoomine kehtivale üürilepingule. Ettemaksu saldokanne vähendab esitatud arvet saldokande võrra. Võla saldokanne suurendab esitatud arvet saldokande võrra ja ületoodud võlg tuleb tasuda uue kehtiva lepingu arve koosseisus.