Elamisvõimalused tudengiteleTartus ja Viljandis

10 üliõpilaselamut - 1500 tuba - 3200 kohta

Lepingu sõlmimine

1

Kohataotlus

Täitke kohataotlus. Vormi leiate selle lehe lõpus oleva nupu kaudu või küljemenüüst.

2

Koha pakkumine

Kliendihaldur edastab koha pakkumise e-posti teel. Vastamiseks on aega 7 päeva. Tagasi on võimalik lükata kuni 2 pakkumist.

3

Tagatisraha

Enne tagatisraha tasumist tutvuge üürilepingu üldtingimuste ja sisekorraeeskirjadega siin

Tagatisraha saab tasuda kahel viisil.

a) Ülekandega - tagatisraha 100 eurot (renoveerimata maja 1 koht) / 150 eurot (renoveeritud maja 1 koht) tasutakse MTÜ Tartu Üliõpilasküla arveldusarvele Swedbank EE112200221019557381, viitenumber 311001100119. Selgitusse tuleb kirjutada taotleja nimi ning selle üliõpilaselamu aadress, kuhu kohta pakuti. Pärast ülekande laekumist edastame e-posti teel lepingu allkirjastamiseks.

b) Sularahas - tagatisraha tasutakse sularahas üliõpilasküla kontoris ning leping allkirjastatakse kohapeal.

Tagatise maksmisega kinnitab Üürnik pakkumuse ja võtab endale kohustuse üürilepingu sõlmimiseks. Üürilepingu mittesõlmimisel Üürnikust tulenevatel põhjustel Tagatist ei tagastata, see summa jääb sellisel juhul Üürileandjale käsirahana.

4

Võtmed kätte

Võtmed saate kätte lepingu alguskuupäevast.

Top