ÜÜRILEPING JA HINNAKIRI

Selleks, et üliõpilaselamus muretult elada kuni oma õpinguteperioodi lõpuni, palume tutvuda üürilepingu üldtingimuste ja sisekorraeeskirjaga (kehtiv alates 01.07.2023):

HINNAKIRI

Teenused
Auto parkimine Raatuse 22 parklas(fikseeritud periood 1 kuu)15€/kuu
Teise auto parkimine Raatuse 22 parklas30€/kuu
Toa võtme/läbipääsukaardi laenutamine3€/päev
Vooditarvete komplekt(voodipesu, tekk, padi, saunalina)53€/komplekt
Ukse avamine distantsilt Kerese 14, Väike 6, Jakobsoni 41 elamus 3€/kord
Korduva toa vahetamisega (üliõpilaselamu siseselt) põhjustatud lisatöö eest nõutav kõrvalkulu (alates teisest üürniku poolt algatatud toa vahetusest)20€/kord
Kulude hüvitamine 
Läbipääsukaardi asendamine üürniku poolse kaardi rikkumise, kaotamise, tagastamata jätmise korral15 €
Korteri/ toa võtme asendamine kaotamise või tagastamata jätmise korral35 €
Postkasti võtme asendamine kaotamise või tagastamata jätmise korral10 €
Tubade puhastamine üürilepingu lõppemisel, kui üürnik on lepingu lõppemisel puhastamata
jätnud või on puhastanud ebapiisavalt
60 €
Ühisruumide puhastamine, kui üürnik on lepingu lõppemisel puhastamata jätnud või on puhastanud ebapiisavalt120 €
Ühisruumide puhastamine, kui üürnik on ühisruumid puhastamata jätnud või on puhastanud ebapiisavalt
ka halduri poolt antud puuduste eemaldamise tähtajaks
120 €
ATS süsteemi kontroll, kui üürnik on eemaldanud suitsuanduri, selle kinni katnud või on üürniku
tegevuse tõttu (suitsetamine, toas toidu valmistamine) ATS süsteem käivitunud
150 €
Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine selleks mitte ettenähtud kohas45 €
Üürniku tegevuse tõttu turvaekipaaži väljakutse hüvitamine35 €
Ummistuse likvideerimine20 €
Remonti vajava pliidi puhastamine10 €
Üliõpilasküla poolse tööjõukulu ühe tunni hind üliõpilaselamutes tekkinud kahjujuhtumite likvideerimisel (ei sisalda materjali kulu).25 €/h
Maksekäsu kiirmenetluse kulud
Riigilõiv minimaalselt (Riigilõivu seadus § 59 lg 6)Vastavalt seadusele
Võla sissenõudmiskulud (Võlaõigusseadus § 1131 ) Vastavalt seadusele