Koha taotlejale

Üldinfo

  • Korraga saab järjekorras olla vaid üks kohataotlus.
  • Taotlusesse saab märkida üliõpilaselamute eelistusjärjekorra. Kui esimesena eelistatud majas enam kohti ei ole, pakume võimalusel kohta üliõpilaselamusse, mis on kirjas järgmise eelistusena.
  • Kommentaaride lahtrisse on võimalik märkida erinevad soovid või täpsustused (nt. soovitava toanaabri nimi).
  • Esmakursuslaste elama asumise kuupäevaks on 25. august või soovi korral varasem kuupäev.

Koha saamiseks vajalikud sammud

1.

Tutvuge info ja tingimustega

2.

Täitke kohataotlus

Täites kohataotluse luuakse Teile e-kyla kasutajakonto, mille andmed saadetakse sisestatud e-posti aadressile. E-kyla kaudu on võimalik igal ajal hallata kõike kohataotluse ja üürilepinguga seonduvat.

Kohapakkumised saadetakse esmajärjekorras esmakursuslastele ja Tartu Ülikooli üliõpilastele.

3.

Sõlmige leping

Peale kohapakkumise saamist on 7 päeva aega pakkumine aktsepteerida või tagasi lükata. Tagasi saate lükata kuni 2 kohapakkumist.

Kui olete pakkumise aktsepteerinud, saadetakse Teile tagatisraha arve. Tasuge arve kasutades kindlasti arvel märgitud viitenumbrit.

Pärast tagatisraha arve tasumist saadetakse Teile üürileping digitaalseks allkirjastamiseks. Narva mnt 25 kontoris saab lepingut allkirjastada ka kohapeal.

Enne lepingu sõlmimist tutvuge lepingu tingimustega:

4.

Võtmed kätte

Võtmed saate kätte alates lepingu alguskuupäevast klienditeeninduse keskusest Raatuse 22 üliõpilaselamus. Võtmete ja läbipääsukaartide väljastamine toimub ööpäevaringselt. Viljandi ja Narva üliõpilaselamutele saab võtmed kätte halduri/administraatori vastuvõtuaegadel.