KOHATAOTLEJALE

Üldinfo

  • Korraga saab järjekorras olla vaid üks kohataotlus.
  • Taotlusesse saab märkida üliõpilaselamute eelistusjärjekorra. Kui esimesena eelistatud majas enam kohti ei ole, pakume võimalusel kohta üliõpilaselamusse, mis on kirjas järgmise eelistusena.
  • Kommentaaride lahtrisse on võimalik märkida erinevad soovid või täpsustused (nt. soovitava toanaabri nimi).

Koha saamiseks vajalikud sammud

1. Tutvuge info ja tingimustega

2. Täitke kohataotlus

Täites kohataotluse luuakse Teile e-kyla kasutajakonto, mille andmed saadetakse sisestatud e-posti aadressile. E-kyla kaudu on võimalik igal ajal hallata kõike kohataotluse ja üürilepinguga seonduvat.

Kohapakkumised saadetakse esmajärjekorras esmakursuslastele ja Tartu Ülikooli üliõpilastele.

3. Sõlmige leping

Peale kohapakkumise saamist on 7 päeva aega pakkumine aktsepteerida või tagasi lükata. Tagasi saate lükata kuni 2 kohapakkumist.
Kui olete pakkumise aktsepteerinud, saadetakse Teile tagatisraha arve. Tasuge arve kasutades kindlasti arvel märgitud viitenumbrit.
Pärast tagatisraha arve tasumist saadetakse Teile üürileping digitaalseks allkirjastamiseks.
Enne lepingu sõlmimist tutvuge lepingu tingimustega:

4. Võtmed kätte

Võtmed saate kätte alates lepingu alguskuupäevast klienditeeninduse keskusest Raatuse 22 üliõpilaselamus. Võtmete ja läbipääsukaartide väljastamine toimub ööpäevaringselt. Viljandi ja Narva üliõpilaselamutele saab võtmed kätte halduri/administraatori vastuvõtuaegadel.

TÄIDA KOHATAOTLUS