Koha taotlejale

Üldinfo

  • Korraga saab järjekorras olla vaid üks kohataotlus.
  • Taotlusesse saab märkida üliõpilaselamute eelistusjärjekorra. Kui esimesena eelistatud majas enam kohti ei ole, pakume võimalusel kohta üliõpilaselamusse, mis on kirjas järgmise eelistusena.
  • Kommentaaride lahtrisse on võimalik märkida erinevad soovid või täpsustused (nt. soovitava toanaabri nimi).
  • Esmakursuslaste elama asumise kuupäevaks on 25.august või varasem kuupäev.

 

Koha saamiseks vajalikud sammud

1.

Tutvuge info ja tingimustega

2.

Täitke kohataotlus

Täites kohataotluse luuakse Teile e-kyla kasutajakonto, mille andmed saadetakse sisestatud e-posti aadressile. E-kyla kaudu on võimalik igal ajal hallata kõike kohataotluse ja üürilepinguga seonduvat.

Koha pakkumised tehakse esmajärjekorras esmakursuslastele ja Tartu Ülikooli üliõpilastele.

3.

Sõlmige leping

Peale kohapakkumise saamist on 7 päeva aega vastamiseks. Tagasi saate lükata kuni 2 kohapakkumist.

Allkirjastamist saab teha digitaalselt või kontoris. Kui kannate tagatisraha üle, saate hiljemalt järgmisel tööpäeval e-kirja koos digi-allkirjastmiseks mõeldud dokumendiga. Kontoris saate tagatisraha tasuda sularahas ning lepingu allkirjastada kohapeal.

Tagatisraha 100 eurot (renoveerimata elamu 1 koht) / 150 eurot (renoveeritud elamu 1 koht) tuleb tasuda MTÜ Tartu Üliõpilasküla arveldusarvele Swedbank EE112200221019557381, viitenumber 311001100119. Selgituseks üürniku nimi ning pakutud koht (elamu).

Enne lepingu sõlmimist tutvuge lepingu tingimustega:

4.

Võtmed kätte

Võtmed saate kätte alates lepingu alguskuupäevast klienditeeninduse keskusest (Raatuse 22 üliõpilaselamu). Võtmete ja läbipääsukaartide väljastamine toimub ööpäevaringselt.