KOHATAOTLUS

Selleks, et avaldada soovi üliõpilaselamus elamiseks, tuleb täita kohataotlus. Enne kohataotluse täitmist tutvu üürilepingu tingimuste, hindade ning elamistingimustega.

Üldinfo

  • Kõik kohataotlused registreeritakse saabumise järjekorras ja need on aluseks vabanevate kohtade jagamisel.
  • Järjekorras saab olla vaid 1 kohataotlus. Uue taotluse esitamisel tühistatakse automaatselt eelnev kohataotlus.
  • Kohataotlus on aktiivne 30 päeva. Kui koha soov on jätkuv, siis tuleb kohtaotlust E-kylas pikendada. Tühistatakse nende üliõpilaste taotlused, kes on pakutavast majutuskohast kolm korda loobunud või unustanud taotlust pikendada.
  • Kohataotlust saab muuta vaid Üliõpilasküla kliendihaldur. Taotluse muutmiseks tuleb saata kiri aadressile info@campus.ee.
  • Pärast kohataotluse täitmist saadetakse Teie kohataotluses sisestatud e-mailile kiri koos E-kyla sisselogimise infoga.

Kohataotluse täitmise juhend

Kohataotluses tuleb esmalt valida sobiv linn ja kohamäär.

Korraga saab taotlusel valida vaid 1 kohamäära.

Järgnevalt tuleb valida endale sobiv(ad) elamu(d). Taotlusesse saab märkida üliõpilaselamute eelistusjärjekorra. Kui esimesena eelistatud elamus enam kohti ei ole, pakume võimalusel kohta elamusse, mis on kirjas järgmise eelistusena. Mida rohkem elamuid taotlusel valid, seda suurem on tõenäosus, et saame vabu kohti pakkuda.

Soovitava kaastaotleja lisamine taotlusele. Täitke väli juhul, kui soovite koos konkreetse kaaslasega ühte tuppa elama asuda. Kui esitate kohataotluse esimesena, märgistage väli „Rühmataotlus“ ning lisage kaastaotleja ees- ja perekonnanimi kommentaaride lahtrisse. Järgmisena taotluse esitaja peab märkima oma taotlusele kaaslase kohataotluse ID-numbri.  NB! Kui toakaaslase eelistus puudub, siis jätke see väli tühjaks!

Isiklike andmete sisestamine. Järgnevalt tuleb täita kõik tärniga (*) tähistatud väljad. Kindlasti on oluline, et kõik andmed oleksid korrektsed. “Kontaktisiku” lahtrisse märkige isik, kellega saame vajadusel ühendust võtta, kui ei ole võimalik Teid kätte saada.

Pangaandmete sisestamine. Panga informatsiooni on vaja selleks, et saaksime lepingu lõppedes tagatisraha tagasi kanda. Palun kirjutage kontonumber nii konto numbri kui ka IBAN lahtrisse.

Viimaseks tuleb täpsustada koha taotlemise põhjust ja sissekolimise kuupäeva. “Taotluse põhjendus” valige rippmenüüst endale sobiv variant.
Sissekolimise kuupäev kohataotlusel on lepingu alguse kuupäevaks. Kohataotlusel on võimalik täpsustada oma eluviisi – hommiku või õhtuinimene ja suitsetaja või mittesuitsetaja. Kohapakkumist tehes võtame võimalusel arvesse Teie eluviisi, et leida sarnane toakaaslane. “Kommentaaride” lahtrisse saate kirjutada muud olulist informatsiooni, mida kohapakkumisel võtame võimalusel arvesse.

TÄIDA KOHATAOTLUS