Üürileping ja hinnakiri

Selleks, et üliõpilaselamus muretult elada kuni oma õpinguteperioodi lõpuni, palume tutvuda üürilepingu üldtingimuste ja sisekorraeeskirjaga (kehtiv alates 01.10.2022):


Hinnakiri

Teenused


Auto parkimine Raatuse 22 parklas
(fikseeritud periood 1 kuu)
15 €/kuu
Teise auto parkimine Raatuse 22 parklas30 €/kuu
Toa võtme/läbipääsukaardi laenutamine3 €/päev
Vooditarvete komplekt
(voodipesu, tekk, padi, saunalina)
53€ / komplekt
Ukse avamine distantsilt Kerese 14, Väike 6, Jakobsoni 41 elamus3 €/kord

Kulude hüvitamine 

Läbipääsukaardi asendamine üürniku poolse
kaardi rikkumise, kaotamise, tagastamata jätmise korral
15 €
Korteri/ toa võtme asendamine kaotamise või
tagastamata jätmise korral
35 €
Postkasti võtme asendamine kaotamise või
tagastamata jätmise korral
10 €
Nooruse 7 üliõpilaselamu lukusüdamiku vahetamine võtme kaotamisel 30 €
Tubade puhastamine üürilepingu lõppemisel,
kui üürnik on lepingu lõppemisel puhastamata
jätnud või on puhastanud ebapiisavalt
60 €
Ühisruumide puhastamine, kui üürnik on lepingu
lõppemisel puhastamata jätnud või on puhastanud ebapiisavalt
120 €
Ühisruumide puhastamine, kui üürnik on ühisruumid
puhastamata jätnud või on puhastanud ebapiisavalt
ka halduri poolt antud puuduste eemaldamise tähtajaks
120 €
ATS süsteemi kontroll, kui üürnik on eemaldanud
suitsuanduri, selle kinni katnud või on üürniku
tegevuse tõttu (suitsetamine, toas toidu valmistamine)
ATS süsteem käivitunud
150 €
Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine selleks mitte ettenähtud kohas30 €
Üürniku tegevuse tõttu turvaekipaaži väljakutse hüvitamine35 €
Ummistuse likvideerimine20 €
Remonti vajava pliidi puhastamine10 €
Üliõpilasküla poolse tööjõukulu ühe tunni hind üliõpilaselamutes tekkinud
kahjujuhtumite likvideerimisel (ei sisalda materjali kulu).
20 €/h
Maksekäsu kiirmenetluse kulud
Riigilõiv minimaalselt
(Riigilõivu seadus § 59 lg 6)
Vastavalt seadusele
Võla sissenõudmiskulud
(Võlaõigusseadus § 1131 )
 Vastavalt seadusele