Prügi sorteerimine

Kõikide üliõpilaselamute juures on neli prügikonteinerit:

  • pakendikonteiner
  • paberi ja papi konteiner
  • biojäätmete konteiner
  • olemprügikonteiner

Palume hoolikalt jälgida prügi paigutamist õigesse konteinerisse.

Piisab vaid ühest hooletust prügikoti paigutamisest valesse konteinerisse ja kogu majaelanike vaev prügi sorteerimisel on olnud mõttetu, sest konteineritäis sorteeritud prügi saab rikutud ning ei kvalifitseeru enam sorteeritud prügina.

Kui puudub kindel teadmine, millist liiki prügiga tegu on või kui ei ole soovi prügi sorteerida, siis tuleb prügi panna olmeprügi konteinerisse!

Teadmiseks

Vanad patareid

Paljud vanade patareide koostisosad on mürgised ja on loodusesse sattudes või koju sahtlisse jäädes ohtlikud inimese elukeskkonnale.
Üliõpilaselamutes saab vanad patareid jätta elamu fuajees asuvatesse vastavalt märgistatud karpidesse.