LEPINGU LÕPETAMINE

Üürileping lõpeb üürilepingu tiitellehel fikseeritud tähtaja saabumisel või üürniku soovil ennetähtaegselt 30 päevase etteteatamisega.

 1. Üürilepingu lõpetamine vähemalt 30 päevase etteteatamisega
  Soovi korral saad alati lepingu ennetähtaegselt lõpetada. Üürilepingu saab lõpetada 30 päevase etteteatamisega. Üürilepingu lõpetamiseks tuleb logida sisse E-kyla keskkonda ja algatada sealt lepingu lõpetamine.
 2. Lepingu lõpetamine E-kyla keskkonnas
  Lepingu lõpetamise saab algatada E-kyla keskkonnas. Selleks tuleb E-kyla keskkonda sisse logida ning klikkida vasakus servas asuvas menüüs “Lepingud” peale ja seejärel ava oma leping, klikkides “Lepingu Id” all asuvale lepingu numbrile.
 3. Seejärel kliki nupule “Lõpeta leping”.
 4. Täida vormis olevad lahtrid – lepingu lõpukuupäev ja panga andmed (IBAN ja konto omaniku nimi). Seejärel kliki nuppu “Algata lepingu lõpetamine”. Seejärel avaneb hüpikaken kirjaga “Kas oled kindel?” ja vajuta “Jah”.
 5. Seejärel saadetakse Teie e-mailile järgnevate tööpäevade jooksul kinnituskiri lepingu lõppemisest.
 6. Kontrolli pangaandmeid
  Lepingu lõpetamisel tuleb E-kylas esitada korrektsed pangaandmed. Kui leping lõpeb tähtaja möödumisel, tuleb samuti esitada E-kylas korrektsed pangaandmed hiljemalt lepingu lõpukuupäevaks.
 7. Välja kolimine
  Üürnik on kohustatud üliõpilaselamust lahkumisel koristama tema kasutuses oleva toa ja ära viima kõik isiklikud asjad nii üüritavast toast kui ka ühiskasutuses olevatest ruumidest. Samuti peavad olema koristatud üüripinna üldruumid.
 8. Võtmete tagastamine
  Võtmed ja läbipääsukaart tuleb tagastada hiljemalt lepingu lõpukuupäevaks Raatuse 22 üliõpilaselamu vastuvõtulauda, mis on avatud 24/7.
 9. Toa ülevaatus
  Üüripinna korrasolekut kontrollitakse Üliõpilasküla esindaja poolt pärast üürniku välja kolimist ja läbipääsuvahendite üle andmist. Juhul kui üüripind ei vasta nõuetele (üürilepingu lisa nr 2. p.10.5), tellib üliõpilasküla üüripinna korrastamise ja teavitab sellest üürnikku. Üürnik on kohustatud üüripinna korrastamise üliõpilaskülale hüvitama vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 10. Tagatisraha tagastamine
  Tagatisraha tagastatakse Üürnikule hiljemalt kahekümne (20) tööpäeva jooksul pärast lepingu lõppemist. Üürileandjal on õigus tagatisrahast maha arvestada viivised, tasumata üür ja kõrvalkulud, rikutud või kadunud mööbliesemete või muu vara väärtus ning vajadusel koristuskulud.